Blog

Aby dodać obsługę obrazka wyróżniającego w poście WordPress należy w pliku functions.php umieścić poniższy fragment kodu:

Aby pobrać wpisy z wybranej kategorii należy skorzystać z poniższego kodu: W zmiennej $args określiliśmy poprzez atrybut cat tablicę kategorii, z których zostaną pobrane wpisy. Wartości w tej tablicy są typu string. Dodatkowo w tej samej zmiennej $args określiliśmy poprzez atrybut posts_per_page ilość postów, jaka ma zostać pobrana. Wartość ta jest również typu string.

Aby dodać menu we własnym motywie WordPress należy przygotować miejsce na menu, dodać strony do menu i wyświetlić menu przypisane do przygotowanego miejsca. Aby przygotować miejsce na menu należy w pliku functions.php umieścić poniższy fragment kodu: Funkcja register_nav_menu przyjmuje 2 parametry: Aby dodać strony do menu należy w panelu administratora otworzyć Wygląd > Menu, wybrać nowo zarejestrowane menu z listy i dodać do niego elementy, po czym należy wskazać w jakim miejscu ma pojawić się nowo dodane menu. Aby wyświetlić menu przypisane do przygotowanego miejsca należy w wybranym miejscu umieścić poniższy fragment kodu: W celu dodania klasy do elementu otaczającego menu do argumentu funkcji wp_nav_menu należy dodać poniższy fragment kodu: Cała funkcja wp_nav_menu wygląda wtedy następująco:

Aby wskazać obrazek umieszczony w katalogu z plikami motywu WordPress należy skorzystać z funkcji get_template_directory_uri(). Załóżmy, że w katalogu motywu istnieje katalog assets, a w nim umieszczony jest plik logo.png. Aby wskazać plik logo.png należy skorzystać z następującego fragmentu kodu: <img alt=”Logo” src=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/assets/logo.png” />

W katalogu motywu stwórz plik z kodem JavaScript. Załóżmy, że nazywa się on javascript.js. W pliku functions.php dodaj następujący fragment kodu: Pierwszy argument funkcji wp_enqueue_script to własna nazwa pliku z kodem JS (powinna być unikalna). Drugi argument to ścieżka do pliku z kodem JS.

Aby sprawdzić czy jesteśmy na stronie w panelu administratora WordPress-a należy wywołać funkcję is_admin(). Przykład: if(is_admin()) {}

W katalogu motywu stwórz plik ze stylami. Załóżmy, że nazywa się on reset.css. W pliku functions.php dodaj następujący fragment kodu: Pierwszy argument funkcji wp_enqueue_style to nazwa arkusza ze stylami (powinna być unikalna). Drugi argument to ścieżka do pliku ze stylami. Przykładowy reset.css: https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/

Na górze pliku z naszym szablonem wklejamy poniższy kod: Po zapisaniu zmian w pliku functions.php i ponownym wejściu do edycji strony w sekcji „Podsumowanie” pojawi się nowa informacja „Szablon” z wybraną wartością „Szablon domyślny”. Kliknięcie na „Szablon domyślny” spowoduje wyświetlenie małego okna z możliwością przypisania do danej strony nowego szablonu.

Jak napisać własny motym do WordPressa – lista kroków 1. Stwórz nowy katalog w wp-content/themes o nazwie np. Motyw. 2. W nowo utworzonym katalogu Motyw stwórz plik o nazwie style.css i następującej zawartości: 3. W nowo utworzonym katalogu Motyw stwórz plik o nazwie index.php i następującej zawartości: 4. W nowo utworzonym katalogu Motyw stwórz plik o nazwie header.php i następującej zawartości: 5. W nowo utworzonym katalogu Motyw stwórz plik o nazwie footer.php i następującej zawartości: 6. W nowo utworzonym katalogu Motyw stwórz plik o nazwie functions.php i następującej zawartości: 7. Aktywuj motyw – Wygląd > Motywy > Nazwa motywu (Motyw) > Aktywuj 8. Przejdź na stronę główną i ciesz się własnym motywem do WordPress-a! 🙂 TO-DO:

Jak poprawnie odwoływać się do elementów strony internetowej w celu ich ostylowania? Kliknij i poznaj najważniejsze selektory CSS.

Dowiedz się więcej

20/35