Przejdź do treści

Jak używać zmiennych środowiskowych w Node.js?

Zmienne środowiskowe mają niezwykle ważną w programowaniu. Ich zadaniem jest nadawanie wartości pewnym zmiennym w zależności od środowiska uruchomienia aplikacji.

Dobrze, ale…

Jak używać zmiennych środowiskowych w Node.js?

Używanie zmiennych środowiskowych w Node.js to proces, który składa się z 2 kroków.

1. Po pierwsze należy podać zmienną środowiskową (nazwę i wartość) podczas uruchamiania skryptu.

Przykład:

LOGIN=admin node ./myNodeApp.js

W powyższym przykładnie stworzona została zmienna środowiskowa o nazwie LOGIN i wartości admin (wartość jest zawsze typu string).

2. Po drugie należy pobrać wartość tej zmiennej w kodzie. Aby tego dokonać należy odwołać się do nazwy zmiennej środowiskowej poprzedzając ją ciągiem znaków process.env..

Przykład:

const login = process.env.LOGIN;

W powyższym przykładzie zapisaliśmy do zmiennej login wartość zmiennej środowiskowej LOGIN.