Przejdź do treści

php

Uruchamiamy składniki pakietu XAMPP

Uruchamiamy najważniejsze składniki pakietu XAMPP. Serwer Apache jest niezbędny do napisania pierwszej aplikacji internetowej w języku PHP. Serwer MySQL w dużym stopniu rozbudowuje możliwości aplikacji internetowych.