Blog

Aby dodać nazwę klasy do elementu body na stronie wykorzystującej określony szablon należy w pliku functions.php dodać następujący fragment kodu: Funkcja is_page_template() sprawdza czy aktualnie przeglądana strona wykorzystuje szablon umieszczony w pliku page-portfolio.php (podajemy lokalizację pliku względem głównego katalogu motywu). Jeśli tak, to do listy klas dodawanych do znacznika body zostaje dodana nazwa określona przez nas nazwa klasy.

Aby strona internetowa była poprawnie wyświetlana na urządzeniach mobilnych w sekcji head strony należy umieścić poniższy fragment kodu:

Aby dodać klasę do elementu formularza ContactForm7 należy dodać atrybut html_class z wartością równą nazwie dodawanej klasy. Wartość należy zapisać po dwukropku, bez cudzysłowu. Przykład:

Aby ograniczyć ilość wpisów pobieranych za pomocą funkcji get_posts należy do tabliy będącej argumentem tej funkcji dodać klucz numberposts z wartością typu number równą oczekiwanej ilości pobranych wpisów. Przykład:

Domyślnie znaczniki listy numerowanej i nienumerowanej są umieszczane poza kontenerem na tekst. Aby sprawić, by nie wychodziły poza ten kontener, dla listy numerowanej lub nienumerowanej należy dodać następującą regułę CSS: list-style-position: inside;

Aby usunąć podglądy plików w Lightroom 6 w celu zwolnienia miejsca na dysku należy usunąć katalogi Lightroom Previews.lrdata oraz Lightroom Smart Previews.lrdata wraz z zawartością. Uwaga: Nie wolno usuwać pliku Lightroom.lrcat!

Plik reset.css to zestaw styli, który ma za zadanie nadpisać style narzucone przez przeglądarkę internetową. Każda przeglądarka internetowa nadaje pewnym elementom HTML własne style, co może skutkwać różnym wyglądem tej samej strony WWW. Aby uniknąć tego problemu należy dołączyć do tworzonej strony plik reset.css, który wyzeruje style narzucone przez przeglądarkę. To bardzo ważne by plik reset.css umieścić przed plikiem z własnymi stylami strony. Bardzo dobry przkład pliku reset.css można znaleźć na stronie meyerweb.com.

Aby pozwolić WordPress-owi na wygenerowanie zawartości znacznika title w sekcji head naszej strony należy w pliku functions.php umieścić poniższy fragment kodu:

Aby pobrać adres URL do konkretnej strony WordPress należy wykonać opisane poniżej kroki. 1. Pobranie ID strony Aby pobrać ID strony, do której chcemy pobrać adres URL, należy wejść w edycję tej strony. Możemy to zrobić poprzez przejście do Strony > Wszystkie strony, a następnie wejść w edycję strony. Po wejściu należy odczytać z adresu URL wartość atrybutu post: W powyższym przykładzie wartość atrybutu post to 17. 2. Wygenerowanie adresu URL Aby wygenerowaćadres URL do strony należy skorzystać z poniższego fragmentu kodu: Gdzie 17 to pobrane wcześniej ID strony. 3. Umieszczenie wygenerowanego adresu URL w znaczniku a Umieszczenie wygenerowanego adresu URL w znaczniku a odbywa się w typowo HTML-owy sposób:

Aby sprawdzić ID kategorii wpisu należy w panelu administratora wejść do Wpisy > Kategorie. Następnie należy kliknąć na nazwę kategorii, co będzie skutkowało przejściem na stronę kategorii. Ostatnim krokiem jest odczyt wartości atrybutu tag_ID z paska adresu: W powyższym przykładzie wartość atrybutu tag_ID jest równa 4.

10/35