Przejdź do treści

Jak naprawić błąd „Puppeteer: text is not iterable”?

Puppeteer jest biblioteką Node.js, która pozwala na przeglądanie stron internetowych bez uruchamiania okna przeglądarki.

Rozwijając aplikację wykorzystującą bibliotekę Puppeteer możemy spotkać następujący błąd:

Puppeteer: text is not iterable

Ten błąd wynika najprawdopodobniej z faktu, że pewna zmienna nie jest typu string. Zmienna ta jest najprawdopodobniej typu undefined.

Aby naprawić ten błąd należy upewnić się, że zmienna jest typu string.