Archiwa tagu: Własny motyw WordPress

Aby dodać nazwę klasy do elementu body na stronie wykorzystującej określony szablon należy w pliku functions.php dodać następujący fragment kodu: Funkcja is_page_template() sprawdza czy aktualnie przeglądana strona wykorzystuje szablon umieszczony w pliku page-portfolio.php (podajemy lokalizację pliku względem głównego katalogu motywu). Jeśli tak, to do listy klas dodawanych do znacznika body zostaje dodana nazwa określona przez nas nazwa klasy.

Aby ograniczyć ilość wpisów pobieranych za pomocą funkcji get_posts należy do tabliy będącej argumentem tej funkcji dodać klucz numberposts z wartością typu number równą oczekiwanej ilości pobranych wpisów. Przykład:

Aby pozwolić WordPress-owi na wygenerowanie zawartości znacznika title w sekcji head naszej strony należy w pliku functions.php umieścić poniższy fragment kodu:

Aby dodać obsługę obrazka wyróżniającego w poście WordPress należy w pliku functions.php umieścić poniższy fragment kodu:

Aby pobrać wpisy z wybranej kategorii należy skorzystać z poniższego kodu: W zmiennej $args określiliśmy poprzez atrybut cat tablicę kategorii, z których zostaną pobrane wpisy. Wartości w tej tablicy są typu string. Dodatkowo w tej samej zmiennej $args określiliśmy poprzez atrybut posts_per_page ilość postów, jaka ma zostać pobrana. Wartość ta jest również typu string.

Aby dodać menu we własnym motywie WordPress należy przygotować miejsce na menu, dodać strony do menu i wyświetlić menu przypisane do przygotowanego miejsca. Aby przygotować miejsce na menu należy w pliku functions.php umieścić poniższy fragment kodu: Funkcja register_nav_menu przyjmuje 2 parametry: Aby dodać strony do menu należy w panelu administratora otworzyć Wygląd > Menu, wybrać nowo zarejestrowane menu z listy i dodać do niego elementy, po czym należy wskazać w jakim miejscu ma pojawić się nowo dodane menu. Aby wyświetlić menu przypisane do przygotowanego miejsca należy w wybranym miejscu umieścić poniższy fragment kodu: W celu dodania klasy do elementu otaczającego menu do argumentu funkcji wp_nav_menu należy dodać poniższy fragment kodu: Cała funkcja wp_nav_menu wygląda wtedy następująco:

Aby wskazać obrazek umieszczony w katalogu z plikami motywu WordPress należy skorzystać z funkcji get_template_directory_uri(). Załóżmy, że w katalogu motywu istnieje katalog assets, a w nim umieszczony jest plik logo.png. Aby wskazać plik logo.png należy skorzystać z następującego fragmentu kodu: <img alt=”Logo” src=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/assets/logo.png” />

W katalogu motywu stwórz plik z kodem JavaScript. Załóżmy, że nazywa się on javascript.js. W pliku functions.php dodaj następujący fragment kodu: Pierwszy argument funkcji wp_enqueue_script to własna nazwa pliku z kodem JS (powinna być unikalna). Drugi argument to ścieżka do pliku z kodem JS.

W katalogu motywu stwórz plik ze stylami. Załóżmy, że nazywa się on reset.css. W pliku functions.php dodaj następujący fragment kodu: Pierwszy argument funkcji wp_enqueue_style to nazwa arkusza ze stylami (powinna być unikalna). Drugi argument to ścieżka do pliku ze stylami. Przykładowy reset.css: https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/

Na górze pliku z naszym szablonem wklejamy poniższy kod: Po zapisaniu zmian w pliku functions.php i ponownym wejściu do edycji strony w sekcji „Podsumowanie” pojawi się nowa informacja „Szablon” z wybraną wartością „Szablon domyślny”. Kliknięcie na „Szablon domyślny” spowoduje wyświetlenie małego okna z możliwością przypisania do danej strony nowego szablonu.

10/11