Przejdź do treści

Uruchamiamy składniki pakietu XAMPP

W poprzednim wpisie przeszliśmy przez proces instalacji pakietu XAMPP w systemie Windows. Nadszedł czas by przedstawić opis pierwszego uruchomienia pakietu XAMPP oraz serwera Apache i serwera MySQL.

Jak uruchomić panel sterowania pakietu XAMPP?

Aby uruchomić panel sterowania pakietu XAMPP otwieramy katalog, w którym go zainstalowaliśmy (domyślną ścieżką instalacji jest katalog C:\xampp).

Zawartość katalogu instalacji pakietu XAMPP

Klikamy dwukrotnie na plik xampp-control.exe.

Przy pierwszym uruchomieniu wybieramy język panelu. Do wyboru mamy język angielski i niemiecki.

Wybór języka panelu sterowania pakietu XAMPP

Swój wybór zatwierdzamy klikając na przycisk Save.

Pojawi się główne okno panelu sterowania składnikami pakietu XAMPP.

Główne okno panelu sterowania składnikami pakietu XAMPP

Gotowe. Teraz uruchomimy najważniejsze składniki pakietu XAMPP.

Jak uruchomić serwer Apache?

W tej chwili od uruchomienia serwera Apache dzieli nas dosłownie jedno kliknięcie.

W panelu sterowania klikamy przycisk Start w wierszu z modułem Apache.

Panel sterowania składnikami pakietu XAMPP z uruchomionym serwerem Apache

Tło pod nazwą modułu Apache przybiera zielony kolor, obok pojawiają się identyfikatory procesów. W kolumnie Port(s) widzimy numery portów, na których działa serwer Apache. Ponadto w logu w dolnej części okna pojawia się komunikat potwierdzający uruchomienie serwera.

Działanie serwera Apache zatrzymujemy klikając na przycisk Stop, który pojawił się w miejsce przycisku Start.

Jak uruchomić serwer bazy danych?

Podobnie jak w przypadku serwera Apache, od uruchomienia serwera MySQL (serwera bazy danych) dzieli nas również jedno kliknięcie.

Aby uruchomić serwer MySQL postępujemy analogicznie jak w przypadku uruchamiania opisanego wyżej serwera Apache.

Panel sterowania składnikami pakietu XAMPP z uruchomionymi serwerami Apache i MySQL

Sprawdzamy działanie serwera Apache i MySQL

Uruchomiliśmy serwer Apache oraz serwer MySQL. Teraz sprawdzimy czy działają poprawnie.

Otwieramy naszą ulubioną przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisujemy http://localhost.

Powinniśmy zobaczyć komunikat powitalny:

Ekran powitalny widoczny po poprawnym uruchomieniu serwera Apache

OK, serwer Apache działa poprawnie. Sprawdźmy teraz poprawność działania serwera MySQL.

Z pomocą naszej ulubionej przeglądarki przechodzimy pod adres http://localhost/phpmyadmin.

Powinniśmy zobaczyć stronę główną naszego naszego serwera bazy danych (serwera MySQL):

Fragment strony głównej serwera bazy danych

Sprawdziliśmy działanie serwera Apache i serwera MySQL. W następnym kroku napiszemy naszą pierwszą aplikację w języku PHP.