Przejdź do treści

Piszemy pierwszą aplikację w języku PHP

Posiadamy już wiedzę niezbędną do napisania naszej pierwszej aplikacji w języku PHP. W tym wpisie skupimy się na podstawach związanych z tworzeniem aplikacji internetowych. A zatem do dzieła!

Uruchamiamy zainstalowany wcześniej panel sterowania pakietu XAMPP, a następnie uruchamiamy tylko jeden moduł o nazwie Apache.

Następnie, korzystając z naszej ulubionej przeglądarki, przechodzimy pod adres http://localhost (wpisujemy w pasek adresu http://localhost i wciskamy klawisz Enter).

Naszym oczom ukazuje się dobrze nam znany komunikat powitalny.

Ekran powitalny widoczny po wejściu na stronę http://localhost/dashboard

Zwróćmy uwagę, że wpisany adres http://localhost został zastąpiony przez http://localhost/dashboard. Dzieje się tak, ponieważ nowy adres jest domyślnym adresem, na który następuje przekierowanie użytkownika, który nie podał nazwy katalogu z aplikacją. Fragment adresu /dashboard jest równoważny nazwie katalogu dashboard umieszczonego w C:/xampp/htdocs.

Otwieramy katalog C:/xampp/htdocs. Tworzymy w nim nowy folder, nazywamy go np. myApp. W nowo utworzonym katalogu tworzymy nowy plik, nadajemy mu nazwę index.php (rozszerzenie ma znaczenie) i otwieramy go w naszym ulubionym edytorze tekstowym, np. Visual Studio Code.

Zawartość katalogu myApp w C:/xampp/htdocs

Umieszczamy w pliku index.php następujący kod:

<html>
  <head>
    <title>My Application</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <p>It's <?php echo date("Y-m-d H:i:s"); ?></p>
  </body>
</html>

Znaczniki HTML wykorzystane w powyższym fragmencie kodu zostały opisane na liście znaczników HTML.

Za pomocą przeglądarki internetowej przechodzimy pod adres http://localhost/myApp.

Oto nasza pierwsza aplikacja internetowa

Mamy to! Napisaliśmy naszą pierwszą aplikację w języku PHP!

Nasza aplikacja wyświetla dobrze znane powitanie Hello, world!, a pod nim, za pomocą funkcji date() z odpowiednio sformatowanym parametrem, bieżącą datę i godzinę.

Aby potwierdzić działanie aplikacji odświeżamy stronę. Godzina została zaktualizowana. Brawo!

Teraz warto stworzyć alias dla nazwy wpisywanej w pasek adresu przeglądarki, pod którą kryje się nasza aplikacja.