Przejdź do treści

Rola kropki i plusa w adresach e-mail w domenie gmail.com

Tworząc adres poczty elektronicznej staramy się nadać mu brzmienie łatwe do zapisu i wymowy. W skład adresu e-mail wchodzą najczęściej litery, cyfry i myślniki.

Adresy e-mail w domenie gmail.com umożliwiają korzystanie z dwóch (nie)typowych symboli kropki i plusa.

Jaka jest rola kropki w adresie e-mail w domenie gmail.com?

W adresie e-mail w domenie gmail.com możemy dodawać kropkę w dowolnym miejscu przed symbolem @ – wiadomości wysłane na zmodyfikowany w ten sposób adres trafią do właściwej skrzynki pocztowej.

Przykład: na skrzynkę jan.kowalski@gmail.com przyjdą wiadomości wysłane zarówno na adres jan.k.o.w.a.l.s.k.i@gmail.com, jak i jankowalski@gmail.com.

Jaka jest rola plusa w adresie e-mail w domenie gmail.com?

W adresie e-mail w domenie gmail.com możemy dodać symbol plusa między naszą nazwą konta a symbolem @ – wiadomości wysłane na zmodyfikowany w ten sposób adres trafią do właściwej skrzynki pocztowej.

Przykład: na skrzynkę jan.kowalski@gmail.com przyjdą wiadomości wysłane zarówno na adres jan.kowalski+test@gmail.com, jak i jan.kowalski+nazwastrony@gmail.com.