Przejdź do treści

Klasyczna przeglądarka zdjęć w Windows 10

Użytkownicy systemu Windows 7 z pewnością znają domyślne narzędzie do przeglądania zdjęć w systemie. Domyślna aplikacja Przeglądarka fotografii systemu Windows cechuje się prostym interfejsem, lekkością i intuicyjną nawigacją.

Ale co stało się ze wspomnianą przeglądarką w systemie Windows 10? Została ona zastąpiona programem Zdjęcia. Niestety użytkownicy systemu Windows 10 mogą się nie odnaleźć w nowej natywnej aplikacji do przeglądania zdjęć.

Na szczęście istnieje sposób aby zdjęcia w systemie Windows 10 otwierać za pomocą dobrze znanej z systemu Windows 7 Przeglądarki fotografii systemu Windows. Poniżej przedstawiam instrukcję krok po kroku, która umożliwi wyświetlanie zdjęć i grafik za pomocą tej aplikacji.

1. Otwieramy Edytor rejestru. W tym celu naciskamy kombinację klawiszy [Windows] + [R], wpisujemy regedit i klikamy OK.

Okno Uruchamianie z wpisanym poleceniem regedit

2. Przechodzimy do klucza shell. W tym celu rozwijamy następującą ścieżkę katalogów w lewej części okna Edytor rejestru: Komputer\HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell.

Klucz rejestru shell pod adresem HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell

3. Tworzymy nowy klucz open. Klikamy prawym przyciskiem myszy na kluczu shell i z menu kontekstowego wybieramy Nowy > Klucz. Przypisujemy mu nazwę open. Pojawi się on jako kolejny klucz w kluczu shell, na równi z kluczem print.

Nowy klucz rejestru open pod adresem HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open

4. Dodajemy wartość ciągu. Klikamy lewym przyciskiem myszy na klucz open. W prawej części Edytora rejestru pojawią się szczegóły wybranego klucza. Klikamy prawym przyciskiem myszy na klucz open i z menu kontekstowego wybieramy Nowy > Wartość ciągu. W prawej części okna Edytor rejestru pojawi się nowy wpis. Nadajemy mu nazwę MuiVerb.

Nowa wartość ciągu o nazwie MuiVerb w kluczu open pod adresem HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open

5. Przypisujemy wartość dla klucza MuiVerb. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na wpis MuiVerb i z menu kontekstowego wybieramy Modyfikuj…. W nowo otwartym oknie, w polu Dane wartości: wpisujemy @photoviewer.dll,-3043. Zapisujemy zmiany klikając przycisk OK.

Nowe dane wartości ciągu o nazwie MuiVerb w kluczu open pod adresem HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open

6. Dodajemy klucz command w kluczu open. W lewej części okna Edytor rejestru klikamy prawym przyciskiem myszy na opisywany wcześniej klucz open. Z menu kontekstowego wybieramy Nowy > Klucz. Przypisujemy mu nazwę command.

Nowy klucz rejestru command pod adresem HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command

7. Nadajemy wartość dla klucza command. W lewej części okna Edytor rejestru klikamy lewym przyciskiem myszy na nowo dodany klucz command. W prawej części okna klikamy prawym przyciskiem myszy na wpis z nazwą (Domyślna) i z menu kontekstowego wybieramy Modyfikuj…. W nowo otwartym oknie, w polu Dane wartości: wpisujemy %SystemRoot%\System32\rundll32.exe "%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll", ImageView_Fullscreen %1. Zapisujemy zmiany klikając przycisk OK.

Nowe dane wartości domyślnego ciągu w kluczu command pod adresem HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command

8. Dodajemy klucz DropTarget w kluczu open. W lewej części okna Edytor rejestru klikamy prawym przyciskiem myszy na opisywany wcześniej klucz open. Z menu kontekstowego wybieramy Nowy > Klucz. Przypisujemy mu nazwę DropTarget.

Nowy klucz rejestru DropTarget pod adresem HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget

9. Nadajemy wartość dla klucza DropTarget. W lewej części okna Edytor rejestru klikamy prawym przyciskiem myszy na klucz DropTarget. Z menu kontekstowego wybieramy Nowy > Wartość ciągu. W prawej części okna Edytor rejestru pojawi się nowy wpis. Nadajemy mu nazwę CLSID.

Nowa wartość ciągu o nazwie CLSID w kluczu DropTarget pod adresem HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget

10. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na wpis CLSID i z menu kontekstowego wybieramy Modyfikuj…. W nowo otwartym oknie, w polu Dane wartości: wpisujemy {FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}. Zapisujemy zmiany klikając przycisk OK.

Nowe dane wartości ciągu o nazwie CLSID pod adresem HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget

Pierwsza część za nami. Teraz musimy zmienić domyślną przeglądarkę zdjęć w systemie Windows 10.

1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na dowolny plik ze zdjęciem, np. zdjecie.jpg. Z menu kontekstowego wybieramy Otwórz za pomocą > Wybierz inną aplikację.

Menu kontekstowe pliku graficznego z zaznaczoną akcją Otwórz za pomocą > Wybierz inną aplikację

2. W nowo otwartym oknie przewijamy listę pod Inne opcje i klikamy Więcej aplikacji.

Przewinięta do końca lista programów z programami do otwarcia pliku za ich pomocą

3. Lista aplikacji zostanie wzbogacona o nowe pozycje. Wśród nich znajdujemy aplikację Przeglądarka fotografii systemu Windows. Klikamy na nią lewym przyciskiem myszy.

Lista programów z programami do otwarcia pliku za ich pomocą z zaznaczoną aplikacją Przeglądarka fotografii systemu Windows

4. Następnie zaznaczamy pole wyboru przy Zawsze otwieraj pliki typu .jpg za pomocą tej aplikacji.

Lista programów z programami do otwarcia pliku za ich pomocą z zaznaczoną aplikacją Przeglądarka fotografii systemu Windows i zaznaczonym polem wyboru Zawsze otwieraj pliki typu .jpg za pomocą tej aplikacji

5. Zatwierdzamy nasz wybór klikając na przycisk OK.

Od tej pory dwukrotne kliknięcie na pliki z rozszerzeniem .jpg będzie skutkowało otwarciem tego pliku w aplikacji Przeglądarka fotografii systemu Windows.

Zdjęcie otwarte za pomocą aplikacji Przeglądarka fotografii systemu Windows w systemie Windows 10

Aby w Przeglądarce fotografii systemu Windows otwierać pliki z innym rozszerzeniem powtarzamy kroki z drugiej części tego poradnika po wybraniu pliku z innym rozszerzeniem, np. .png.