Przejdź do treści

Jak znaleźć plik w systemie Linux?

Wyszukiwanie plików jest – wydaje się – jedną z wielu czynności realizowanych podczas codziennej pracy przy komputerze.

Jak wygląda wyszukiwanie plików w systemie Linux?

Aby znaleźć plik w systemie Linux należy w terminalu wywołać następujące polecenie:

find -name nazwaPliku

Powyższe polecenie składa się z 3 segmentów:

  1. find – nazwa polecenia systemu Linux do wyszukiwania plików,
  2. -name – opcja determinująca wyszukiwanie pliku z uwzględnieniem wielkości liter,
  3. nazwaPliku – nazwa poszukiwanego pliku.

Przykład:

find -name notatki.txt

Ze względu na obecność opcji -name w naszym przykładzie polecenie znajdzie plik notatki.txt, ale pliku Notatki.txt już nie znajdzie.

Aby poszukiwanie pliku nie brało pod uwagę wielkości liter w nazwach plików należy użyć opcji -iname. Pozostałe elementy polecenia pozostają bez zmian.

Przykład:

find -iname notatki.txt

To polecenie znajdzie zarówno plik notatki.txt, jak i Notatki.txt.

Zapraszamy na stronę z opisem wszystkich możliwości polecenia find.

Tagi: