Przejdź do treści

Jak zapisać wynik działania funkcji var_dump() do zmiennej?

Z programowaniem nierozerwalnie łączy się sprawdzanie wartości zmiennych.

Aby sprawdzić wartość zmiennej w PHP korzystamy z funkcji var_dump();

Przykład:

<?php
var_dump($test);

Aczkolwiek niekiedy może zajść potrzeba przetworzenia wyniku działania funkcji var_dump().

Pojawia się wtedy pytanie:

Jak zapisać wynik działania funkcji var_dump() do zmiennej?

Aby zapisać wynik działania funkcji var_dump() do zmiennej należy wywołać funkcję var_export().

Lista argumentów funkcji var_export() przedstawia się następująco:

  1. Zmienna z danymi,
  2. Flaga informująca o tym czy wynik działania funkcji powinien być zwrócony.

Przykład:

$result = "Wynik: " . var_export($myVar, true);

W wyniku wykonania powyższego przykładu do zmiennej $result trafi to, co byśmy ujrzeli na ekranie wywołując funkcję var_dump($myVar).

Tagi: