Przejdź do treści

Jak załadować dodatkowy plik ze stylami w WordPress-ie?

Tworząc własny motyw w WordPress-ie niejednokrotnie możemy spotkać się z koniecznością załadowania styli z pliku CSS. Mogą to być style przygotowane przez nas wcześniej, a może to być plik reset.css zawierający reguły resetujące style narzucane przez przeglądarkę.

Aby załadować dodatkowy plik ze stylami należy taki plik stworzyć w katalogu motywu i uzupełnić go treścią. Załóżmy, że nazywa się on reset.css.

Następnie w pliku functions.php dodajemy następujący fragment kodu:

add_action('wp_enqueue_scripts', function () {
    wp_enqueue_style('reset', get_template_directory_uri() . '/reset.css');
});

Pierwszy argument funkcji wp_enqueue_style() to nazwa arkusza ze stylami (powinna być unikalna). Drugi argument to ścieżka do pliku ze stylami (w naszym przypadku korzystamy z funkcji get_template_directory_uri() wskazującej na aktualnie wybrany motyw, ale nic nie stoi na przeszkodzie by podać ścieżkę bezwzględną do zasobu znajdującego się pod innym adresem).

Przykładową zawartość pliku reset.css można znaleźć na stronie meyerweb.com.