Przejdź do treści

Jak zaimportować plik z kodem JavaScript w HTML-u?

Kod JavaScript jest nieodłącznym elementem stron internetowych. Dzięki JS-owi strony są atrakcyjne i realizują nietypowe zadania.

Aby zaimportować plik z kodem JavaScript w HTML-u należy w odpowiednim miejscu dodać następującą linię kodu:

<script src="link/do/pliku/javascript.js"></script>

Pamiętajcie aby dodać właściwą (względną lub bezwzględną) ścieżkę do importowanego pliku!