Jak ograniczyć ilość wpisów pobieranych za pomocą funkcji get_posts?

Jak ograniczyć ilość wpisów pobieranych za pomocą funkcji get_posts?

Aby ograniczyć ilość wpisów pobieranych za pomocą funkcji get_posts należy do tabliy będącej argumentem tej funkcji dodać klucz numberposts z wartością typu number równą oczekiwanej ilości pobranych wpisów.

Przykład:

$myItems = get_posts([
  'numberposts' => 1,
  // ...
]);