Przejdź do treści

Jak dodać klasę do elementu formularza ContactForm7?

Dodawanie pól w formularzu ContactForm7 nie należy do trudnych zadań. Wystarczy podążać za informacjami pojawiającymi się na ekranie.

Ale jak dodać klasę do elementu formularza ContactForm7 dodanego w taki sposób? Nie jest to typowo HTML-owa składnia, więc należy ją zapisać w odpowiedni sposób.

Aby dodać klasę do elementu formularza ContactForm7 należy do elementu dodać atrybut class z wartością równą nazwie dodawanej klasy. Wartość należy zapisać po dwukropku, bez cudzysłowu.

Przykład:

[text* your-name class:contactForm__input]