Jak dodać klasę do elementu formularza ContactForm7?

Jak dodać klasę do elementu formularza ContactForm7?

Aby dodać klasę do elementu formularza ContactForm7 należy dodać atrybut html_class z wartością równą nazwie dodawanej klasy. Wartość należy zapisać po dwukropku, bez cudzysłowu.

Przykład:

[text* your-name autocomplete:name class:contactForm__input]