Piszemy własny motyw do WordPress-a

Piszemy własny motyw do WordPress-a

Jak napisać własny motym do WordPressa – lista kroków

1. Stwórz nowy katalog w wp-content/themes o nazwie np. Motyw.

2. W nowo utworzonym katalogu Motyw stwórz plik o nazwie style.css i następującej zawartości:

/*
Theme Name: Motyw
Author: Dawid Gałecki
Author URI: https://dawidgalecki.it
Version: 1.0
*/

3. W nowo utworzonym katalogu Motyw stwórz plik o nazwie index.php i następującej zawartości:

<?php

get_header();

if (have_posts()) :
  while (have_posts()) : the_post(); ?>

    <article class="post">
      <h2><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title() ?></a></h2>
      <?php the_content() ?>
    </article>

<?php endwhile;

else :
  echo '<p>There are no posts!</p>';

endif;

get_footer();

?>

4. W nowo utworzonym katalogu Motyw stwórz plik o nazwie header.php i następującej zawartości:

<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>

<head>
  <meta charset="<?php bloginfo('charset'); ?>">
  <title><?php bloginfo('name'); ?></title>
  <?php wp_head() ?>
</head>

<body <?php body_class(); ?>>
  <div class="container">
    <header class="site-header">
      <h1><a href="<?php echo home_url(); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
      <h4><?php bloginfo('description'); ?></h4>
    </header>

5. W nowo utworzonym katalogu Motyw stwórz plik o nazwie footer.php i następującej zawartości:

<footer class="site-footer">
  <p><?php bloginfo('name') ?></p>
</footer>
</div>

<?php wp_footer() ?>
</body>

</html>

6. W nowo utworzonym katalogu Motyw stwórz plik o nazwie functions.php i następującej zawartości:

<?php

function custom_theme_assets() {
	wp_enqueue_style( 'style', get_stylesheet_uri() );
}

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'custom_theme_assets' );

7. Aktywuj motyw – Wygląd > Motywy > Nazwa motywu (Motyw) > Aktywuj

8. Przejdź na stronę główną i ciesz się własnym motywem do WordPress-a! 🙂

TO-DO:

 1. Obsługa pliku screenshot.jpg