Jak wskazać obrazek umieszczony w katalogu z plikami motywu WordPress?

Jak wskazać obrazek umieszczony w katalogu z plikami motywu WordPress?

Aby wskazać obrazek umieszczony w katalogu z plikami motywu WordPress należy skorzystać z funkcji get_template_directory_uri().

Załóżmy, że w katalogu motywu istnieje katalog assets, a w nim umieszczony jest plik logo.png. Aby wskazać plik logo.png należy skorzystać z następującego fragmentu kodu:

<img alt=”Logo” src=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/assets/logo.png” />