Jak sprawić, by znaczniki listy numerowanej i nienumerowanej nie wychodziły poza kontener?

Jak sprawić, by znaczniki listy numerowanej i nienumerowanej nie wychodziły poza kontener?

Domyślnie znaczniki listy numerowanej i nienumerowanej są umieszczane poza kontenerem na tekst. Aby sprawić, by nie wychodziły poza ten kontener, dla listy numerowanej lub nienumerowanej należy dodać następującą regułę CSS:

list-style-position: inside;