Jak pobrać wpisy z wybranej kategorii w WordPress-ie?

Jak pobrać wpisy z wybranej kategorii w WordPress-ie?

Aby pobrać wpisy z wybranej kategorii należy skorzystać z poniższego kodu:

<?php
$args = array(
  'cat' => ['3', '4'],
  'posts_per_page' => '4',
);
$loop = new wp_Query($args);
while ($loop->have_posts()) {
  $loop->the_post();
  echo '<a href="' . get_permalink() . '">';
  echo get_the_title();
  echo '</a>';
}
?>

W zmiennej $args określiliśmy poprzez atrybut cat tablicę kategorii, z których zostaną pobrane wpisy. Wartości w tej tablicy są typu string.

Dodatkowo w tej samej zmiennej $args określiliśmy poprzez atrybut posts_per_page ilość postów, jaka ma zostać pobrana. Wartość ta jest również typu string.