Przejdź do treści

Jak pobrać wpisy z określonej kategorii w WordPress-ie?

W ramach tworzenia własnego szablonu możemy spotkać się z koniecznością pobrania wpisów z określonej kategorii. Jak tego dokonać?

Aby pobrać wpisy z określonej kategorii należy skorzystać z poniższego kodu:

<?php
$args = array(
  'cat' => ['3', '4'],
  'posts_per_page' => '10',
);
$loop = new wp_Query($args);
while ($loop->have_posts()) {
  $loop->the_post();
  echo '<a href="' . get_permalink() . '">';
  echo get_the_title();
  echo '</a>';
}
?>

W zmiennej $args określiliśmy poprzez atrybut cat tablicę kategorii, z których zostaną pobrane wpisy. W powyższym przykładzie pobieramy wpisy znajdujące się w kategorii o identyfikatorze 3 lub 4. Wartości w tej tablicy są typu string.

Dodatkowo w tej samej zmiennej określiliśmy poprzez atrybut posts_per_page ilość postów, jaka ma zostać pobrana. W powyższym przykładzie pobieramy 10 wpisów. Wartość ta jest również typu string.