Jak dodać plik z kodem JavaScript w WordPress-ie?

Jak dodać plik z kodem JavaScript w WordPress-ie?

W katalogu motywu stwórz plik z kodem JavaScript. Załóżmy, że nazywa się on javascript.js.

W pliku functions.php dodaj następujący fragment kodu:

add_action('wp_enqueue_scripts', function () {
    wp_enqueue_script('javascript', get_template_directory_uri() . '/javascript.js');
});

Pierwszy argument funkcji wp_enqueue_script to własna nazwa pliku z kodem JS (powinna być unikalna). Drugi argument to ścieżka do pliku z kodem JS.