Jak dodać plik z dodatkowymi stylami w WordPress-ie?

Jak dodać plik z dodatkowymi stylami w WordPress-ie?

W katalogu motywu stwórz plik ze stylami. Załóżmy, że nazywa się on reset.css.

W pliku functions.php dodaj następujący fragment kodu:

add_action('wp_enqueue_scripts', function () {
    wp_enqueue_style('reset', get_template_directory_uri() . '/reset.css');
});

Pierwszy argument funkcji wp_enqueue_style to nazwa arkusza ze stylami (powinna być unikalna). Drugi argument to ścieżka do pliku ze stylami.

Przykładowy reset.css: https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/