Jak dodać obsługę obrazka wyróżniającego w poście WordPress?