Jak dodać nazwę klasy do elementu body na stronie wykorzystującej określony szablon?

Jak dodać nazwę klasy do elementu body na stronie wykorzystującej określony szablon?

Aby dodać nazwę klasy do elementu body na stronie wykorzystującej określony szablon należy w pliku functions.php dodać następujący fragment kodu:

add_filter('body_class', function ($classes) {
    if (is_page_template('page-portfolio.php')) {
        $classes[] = 'body__page--portfolio';
    }
    return $classes;
}, 10, 1);

Funkcja is_page_template() sprawdza czy aktualnie przeglądana strona wykorzystuje szablon umieszczony w pliku page-portfolio.php (podajemy lokalizację pliku względem głównego katalogu motywu). Jeśli tak, to do listy klas dodawanych do znacznika body zostaje dodana nazwa określona przez nas nazwa klasy.