Jak dodać menu we własnym motywie WordPress?

Jak dodać menu we własnym motywie WordPress?

Aby dodać menu we własnym motywie WordPress należy przygotować miejsce na menu, dodać strony do menu i wyświetlić menu przypisane do przygotowanego miejsca.

Aby przygotować miejsce na menu należy w pliku functions.php umieścić poniższy fragment kodu:

add_action('init', function () {
    register_nav_menu('menu-glowne', 'Menu główne');
});

Funkcja register_nav_menu przyjmuje 2 parametry:

  1. Pierwszy to identyfikator lokalizacji. Należy go zapisać za pomocą małych liter i łączników.
  2. Drugi to opis lokalizacji.

Aby dodać strony do menu należy w panelu administratora otworzyć Wygląd > Menu, wybrać nowo zarejestrowane menu z listy i dodać do niego elementy, po czym należy wskazać w jakim miejscu ma pojawić się nowo dodane menu.

Aby wyświetlić menu przypisane do przygotowanego miejsca należy w wybranym miejscu umieścić poniższy fragment kodu:

<?php wp_nav_menu(['theme_location' => 'menu-glowne']); ?>

W celu dodania klasy do elementu otaczającego menu do argumentu funkcji wp_nav_menu należy dodać poniższy fragment kodu:

'container_class' => 'custom-menu-class',

Cała funkcja wp_nav_menu wygląda wtedy następująco:

<?php wp_nav_menu([
    'container_class' => 'custom-menu-class',
    'theme_location' => 'menu-glowne',
]); ?>